Turvalisus: Esimene samm enesekaitseks ja kaitsmiseks

Turvalisus on miski, millele mõtleme sageli alles siis, kui midagi on juba juhtunud. Kuid turvalisus on pidev protsess, mis hõlmab ettevalmistust, teadlikkust ja pidevat tähelepanu.

Eestis, nagu ka mujal maailmas, on turvalisus nii veebis kui ka füüsilises maailmas muutunud üha olulisemaks. Oleme tunnistajaks mitmesugustele turvariskidele, alates küberrünnakutest kuni füüsiliste vargusteni.

Veebiturvalisus

Küberruum on muutunud üheks kõige kriitilisemaks alaks, kus peame olema ettevaatlikud. Arvukad rünnakud, viirused ja pettused seavad ohtu meie isiklikud andmed ja vara. Seetõttu on oluline:

Kasutada keerulisi paroole ja muuta neid regulaarselt.
Hoida oma tarkvara ja operatsioonisüsteemid ajakohased.
Olla ettevaatlik e-kirjade ja linkide avamisel.
Kasutada usaldusväärset viirusetõrjet ja tulemüüri.
Füüsiline turvalisus

Samuti on oluline tagada oma kodu ja vara füüsiline turvalisus. Soovitused:

Paigaldada turvauksed ja -aknad.
Kasutada häiresüsteeme.
Vältida liigset informatsiooni jagamist oma elust ja varast sotsiaalmeedias.
Olla teadlik oma ümbrusest ja vältida ohtlikke piirkondi.
Mentaalne turvalisus

Lisaks füüsilisele ja veebiturvalisusele on oluline rääkida ka vaimsest turvalisusest. On oluline, et inimesed tunneksid end turvaliselt ja kaitstult.

Rääkige sõprade ja perega oma tunnetest ja muredest.
Otsige abi, kui tunnete end ohus või kui olete tunnistajaks kellegi teise ohule.
Järeldus

Turvalisus ei ole ühekordne tegevus, vaid pidev protsess. Olgu tegemist veebi, kodu või vaimse turvalisusega, on ennetus parim kaitse. Eestis, nagu kõikjal mujal, on oluline olla teadlik ja valmis, et kaitsta end ja oma lähedasi. Investeerimine turvalisusse täna võib säästa palju probleeme tulevikus.